การตรวจสอบไฟฟ้า
 • ตรวจสอบไฟฟ้าโรงงานประจำปี
 • การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
 • การบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า MDB
 • การถ่ายภาพความร้อน
 • การตรวจสอบระบบ Ground
 • การตรวจสอบกระแสรั่วไหล
 • การตรวจสอบระบบป้องกัน ฟ้าผ่า
 • การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
 • การตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ
 • การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • - Smoke Detector
  - Heat Detector
 • การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบอาคาร
Link
จำหน่ายอุปกรณ์


ไม้ชักฟิวส์(Switch Disconnect Sticks) Cat. No. 130500-24-3 USA

 


Kearney Hi-Line Tools Tools & Maintenance Equipment  USA

 

Used on Cutouts, Disconnect Switches Disconnect stick provide insulation safety for linemen in opening and closing disconnect switches and cutouts. They are also used for insulating and removing open-link fuse links. Poles are made of fiberglass NEMA standard heads of cast bronze for using with switch head, disconnect head, or spliced disconnect head. Spliced Disconnect

Sticks For convenience in transporting and/or where greater length is required, Spliced Disconnect Sticks are available, the splice is strong and rigid easy to put together and easy to take apart. The taking-dowe feature of these sticks makes them especially handy to carry on in trucks or in tool trailers.

 

ดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ผลิต สั่งทำ ตู้ไฟฟ้าMDB อุปกรณ์ไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า และรับบริการตรวจเช็ควิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ตามแบบ single line
จำหน่ายสายไฟฟ้าโรงงานพร้อมจัดส่งจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer)ทดสอบ ออกแบบ พร้อมติดตั้งโดยวิศวกรบริการ ออกแบบ ทดสอบ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวุฒิวิศวกร
home | services | news | reference | about us | contact us

บริการตรวจสอบไฟฟ้า ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบระบบป้องกันอคีภัย
Copyright © 2011 Nichawells.com, All Right Reserved.

Nichawells Co.,Ltd. 65/162 Moo 3, Soi Brearing 25, Sukhumvit107 Rd
Bangna , Bangkok 10260 Thailand Tel.08-1774-9531, 08-6626-2466 Fax.0-2749-6023

E-mail: noparat@nichawells.com  Designed by hosting2stay.com