การตรวจสอบไฟฟ้า
 • ตรวจสอบไฟฟ้าโรงงานประจำปี
 • การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
 • การบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า MDB
 • การถ่ายภาพความร้อน
 • การตรวจสอบระบบ Ground
 • การตรวจสอบกระแสรั่วไหล
 • การตรวจสอบระบบป้องกัน ฟ้าผ่า
 • การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
 • การตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ
 • การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • - Smoke Detector
  - Heat Detector
 • การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบอาคาร
Link
Aboutบริษัท ณิชาเวลส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2550 โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีทางด้านโรงงานอุตสหกรรม และติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบแรงสูง ระบบแรงต่ำ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และบำรุงรักษา Preventive maintenance and Predictive maintenance ระบบไฟฟ้าเครื่องจักรโรงงานอุตสหกรรม ระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อรองรับความต้องการในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฏกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวระบบไฟฟ้าโรงงาน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยกำหนดให้ดำเนินการตรวจสอบครั้งแรกในปี 2550 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้าในการใช้งานอาคาร โรงงาน และมีการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม ตลอดเวลาที่ใช้งาน ของอาคาร โรงงาน รวมทั้งให้ความรู้ต่างๆ สำหรับเจ้าของอาคาร โรงงาน พนักงาน ผู้ดูแลอาคาร ผู้ใช้อาคาร และผู้ใช้บริการ อาคารทุกประเภทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

VISION ของบริษัท
- www.nichawells.com เป็นนวัตกรรมใหม่แห่งแนวคิดของการบริการงานซ่อมติดตั้ง งานการตรวจสอบทดสอบและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า เครื่องจักร โรงงาน อาคาร ด้วยระบบออนไลน์ (e-Commerce)
- เครื่องมือที่เราจัดเตรียมไว้ให้วางแผนล่วงหน้า จะทำให้ท่านสามารถจัดทำ Master Plan, Action Plan, Budget
- ได้ตลอดเวลารวมทั้งกรณีฉุกเฉิน 24 hr เช่น กรณีไฟฟ้าดับ (Shut Down)

 

Nichawells Co.,Ltd. 65/162 Moo 3, Soi Brearing 25, Sukhumvit107 Rd
Bangna , Bangkok 10260 Thailand Tel.08-1774-9531, 08-6626-2466 Fax.0-2749-6023

E-mail: noparat@nichawells.com , Website: www.nichawells.com